Obec Skalička

Hlavní menu

Hlavní nabídka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Oddíl postranní lišty

Důležité odkazy

Ziveobce.cz

Krizport.cz

Krizport.cz

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Žádosti o poskytnutí informací

Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupuk informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), mohou občané podávat obecnímu úřadu ústně či písemně, jakož i elektronickyprostřednictvím elektronické podatelny.

Poplatky za poskytnutí informací jsou uvedeny v Sazebníku úhrad.

Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění,lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

Poučení o opravných prostředcích: Pokud obecní úřad žádosti o informaci, byť i jen zčásti,nevyhoví, vydá ve výše uvedené lhůtě rozhodnutí o odmítnutí žádosti vyjma případů, kdyse žádost dle zákona odloží. Opravným prostředkem proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti jeodvolání, které žadatel podává prostřednictvím obecního úřadu a rozhoduje o něm příslušnýkrajský úřad. Žadatel je dále oprávněn podat u obecního úřadu za podmínek dle zákonastížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, o stížnosti rozhoduje příslušný krajskýúřad.

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2023 Obec Skalička | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace