Obec Skalička

Hlavní menu

Hlavní nabídka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Firmy v obci
Ziveobce.cz

Oddíl postranní lišty

Přístupnost

Obsah stránky

vzor potvrzení pro pohyb občanů mimo okres Brno-venkov, platné od 1.3.2021

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - VZOR
Já níže podepsaný/á
jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………
adresa: ……………………………………………………………………………………….
číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: ……………………………………
uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště1) v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
uvádím, že cestuji do místa:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Podepsáno
den ……………………………………………………………………..
hodina ………………………………………………………………….
Podpis ………………………………………………………………….
 

 

VZOR  FORMULÁŘE

Doklad podle bodu III. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021 Já níže podepsaný/á jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………… adresa: …………………………………………………………………………………………………………. číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: …………………………………………………….. uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště1 ):

□ cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu, nebo do zařízení veterinární péče,

□ zajištění nezbytných potřeb pro jinou osobu, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

□ vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu,

□ výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění o bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, o ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, o individuální duchovní péče a služby, o veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, o služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, o veterinární péče,

□ účast na pohřbu,

□ vzdělávání včetně praxe a zkoušek, □ účast na hromadné akci,

□ vycestování z České republiky (nutno prokázat předložením dalších souvisejících dokumentů, například letenky, potvrzení o ubytování apod.)

□ výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti neuvedené výše, a to za tímto konkrétním důvodem ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. kontaktní údaje (včetně telefonního čísla) objednatele nebo osoby, u které se výše uvedená činnost má vykonat: ……………………………………………………………………………………………………………... uvádím, že v jednom z výše označených důvodů cestuji do místa: …………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. Podepsáno v den, hodinu: ……………………………….. Podpis: ………………………

 

Datum a čas: 28.02.2021 13:20
Napsal: Obec Skalička
Kategorie: Jiné události

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2021 Obec Skalička | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Grafická verze | Administrace